Trang nhất » Tin Tức » Tin tức - Sự kiện

QUI CHẾ THI ĐUA KHEN THƯỞNG

Thứ tư - 19/09/2012 08:00
QUI CHẾ THI ĐUA KHEN THƯỞNG

QUI CHẾ THI ĐUA KHEN THƯỞNG

QUI CHẾ THI ĐUA KHEN THƯỞNG Năm học : 2012 -2013
        -Căn cứ qui chế khen thưởng thi đua của UBND tỉnh QN, ngày 16/1/1999.
        -Căn cứ QĐ số 34/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/8/2000 của BGD-ĐT về việc ban hành tiêu chuẩn các        danh hiệu thi đua.
        -Căn cứ Thông tư số 21/2008/TT-Bộ GD-ĐT ngày 24/4/2008 của Bộ GD-ĐT
        -Căn cứ vào tình hình thực tiễn của ngành GD và  Trường TH Đinh Bộ Lĩnh hiện nay.
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH   ĐINH BỘ LĨNH

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUI CHẾ THI ĐUA KHEN THƯỞNG.

 
I/ NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG:
  1. Mục đích công tác TĐ-KT:
       Nhà trường tổ chức phong trào thi đua nhằm động viên khuyến khích các tập thể, cá nhân đem hết tài năng, năng lực của mình để cống hiến, xây dựng trường ngày càng phát triển và lớn mạnh về mọi mặt. Khen thưởng là sự ghi nhận công lao, thành quả của cá nhân, tập thể đã đạt được. Qua đó tạo động lực mới trong phong trào thi đua nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh sự nghiệp GD phát triển theo hướng trường đạt chuẩn quốc gia.
  1. Đối tượng khen thưởng:
             Đối tượng được khen thưởng là: Các tập thể, cá nhân CBCC, HS thuộc đơn vị trường có thành tích xuất sắc trong mọi hoạt động của nhà trường và có đóng góp công sức to lớn cho sự nghiệp phát triển giáo dục xã nhà .
  1. Nguyên tắc khen thưởng:
       Tổ chức  bình chọn công khai, dân chủ, kịp thời, đúng đối tượng .
Cá nhân và tập thể được khen thưởng phải có tác dụng cho mọi người noi gương.
             Chú trọng khen thưởng đối với cá nhân, tập thể có nhiệm vụ khó khăn nhưng đã có nhiều nổ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
              Kết hợp khen thưởng tinh thần lẫn vật chất.
II/ CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG:
      1/ Đối với CBGV và NV :
-Đạt DH Lao động tiên tiến.
-Đạt DH Chiến sỹ thi đua ( có 3 cấp: Cấp cơ sở, cấp tỉnh và toàn quốc).
            -Đạt DH Anh chị phụ trách giỏi tiêu biểu.
            -Đạt các cuộc thi GVG,các cuộc thi khác do nhà trường và các cấp tổ chức.
            -Đạt kết quả thi đua HK và cuối năm được xếp loại : Tốt, Xuất sắc.
            -GVCN và giáo viên bồi dưỡng HSG có học sinh đoạt giải 1,2,3 và KK tất cả các môn học và các môn năng khiếu cấp huyện, cấp tỉnh  trở lên.
            -Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm học.
      2/ Đối với tập thể lớp và cá nhân học sinh :
-Đạt DH Lớp tiên tiến.
-Cá nhân HS : HS đạt HSG, HSTT, học sinh giỏi nhất,nhì,ba toàn trường và HSG cấp Tỉnh, Huyện các môn năng khiếu và Văn hoá.
III/ TIÊU CHUẨN XÉT ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG-THI ĐUA:
      1.Lao động tiên tiến: Phải đạt các tiêu chuẩn sau đây:
            -Đã được đăng ký thi đua ngay từ đầu năm.
            - Đối với giáo viên phải giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ công tác được giao với năng suất cao, chất lượng tốt. Đối với cá nhân làm công tác hành chính phải có trình độ chuyên môn cao, tham mưu đề xuất và cải tiến phương pháp làm việc đem lại hiệu quả cao hơn.
           -Gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước; có tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau; có ý thức bảo vệ của công và gương mẫu đi đầu trong những lúc khó khăn.
           -Tích cực học tập chính trị, văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao trình độ.
           -Tích cực cải tiến trong công tác đem lại hiệu quả cao.
           -Kết quả thi đua cuối năm phải đạt từ loại Tốt trở lên.
           -Đảm bảo 100% ngày giờ lao động. (Trừ đi công tác, học tập do cấp trên điều động; nếu nghỉ theo luật lao động không quá 15 buổi/ năm học)
           -Có nhiều đóng góp tích cực trong trang Web nhà trường.
           -Được ban thi đua và tập thể sư phạm tín nhiệm .
           -Đạt gia đình văn hóa năm 2012.
2.Chiến sỹ thi đua cơ sở: ( nội dung như LĐTT) có thêm.
          -Đã được đăng ký thi đua ngay từ đầu năm. Phải đạt LĐTT hai năm liền ( nếu đứt khoản thì năm đó là năm nghỉ hộ sản mới được )
          -Đủ 3 tiêu chuẩn theo qui định của BGD& ĐT ban hành kèm theo QĐ 34/2000.
   Riêng tiêu chuẩn 1.1.3, thay cụm từ “không có HS kết quả Yếu-Kém” bằng cụm từ “Chất lượng học tập của HS có tiến bộ rõ rệt, tỉ lệ HS Yếu- Kém giảm so với cùng kỳ năm trước; riêng lớp 1 so với học kỳ I”.
          -Có HS giỏi cấp huyện (lớp mình/ lớp bồi dưỡng; đối với những môn, lớp có tổ chức thi cấp huyện).
          -Kết quả thi đua cuối năm của nhà trường và đoàn viên công đoàn trong hai có ít nhất đạt một xuất sắc, còn lại phải đạt tốt .
          -Đảm bảo 100% ngày giờ lao động. (Trừ đi công tác, học tập do cấp trên điều động. Nếu nghỉ theo luật lao động không quá 6 buổi/ năm học).
          -Được tập thể ban thi đua tín nhiệm.
          -Đạt gia đình văn hóa năm 2012.
      3. Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh:
           Ngoài các tiêu chuẩn đã được nêu ở danh hiệu CSTĐCS ở trên, phải đạt 3 tiêu chuẩn dành cho CSTĐ cấp tỉnh theo qui định của BGD&ĐT ban hành kèm theo QĐ 34/2000.
           Riêng tiêu chuẩn 2, thêm: Có HS đạt giải cấp tỉnh (lớp mình/ lớp bồi dưỡng; đối với những môn, lớp có tổ chức thi cấp tỉnh); tiêu chuẩn 3, thay cụm từ “sáng kiến kinh nghiệm được cấp tỉnh công nhận” bằng cụm từ “có SKKN được  Phòng GD xếp loại từ A trở lên (không tính bảo lưu) dự thi SKKN cấp tỉnh.
4.  Danh hiệu thi đua cao hơn:  Tiêu chuẩn đã được qui định theo QĐ 34/2000 và qui định của Bộ GD&ĐT.
5.  Lớp tiên tiến:
         -Về học lực : Có tỉ lệ HS Khá và Giỏi bằng hoặc cao hơn mặt bằng chung của toàn trường , Học sinh lên lớp thẳng 100% ( không tính kết quả thi lại) .Có ít nhất một học sinh đạt HS giỏi cấp huyện ở các môn học hoặc các môn năng khiếu. Về HK : 100% HS thực hiện đầy đủ.
         -Có thành tích xuất sắc trong mọi phong trào của nhà trường. Lớp tham gia và giữ gìn vệ sinh môi trường tốt.
         -Không có HS vi phạm pháp luật hoặc vi phạm nội quy nhà trường bị xử lý kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên.
         *Chú ý: HS chỉ được nhận thưởng danh hiệu cao nhất
IV/ CHẾ ĐỘ KHEN THƯỞNG VÀ QUỸ KHEN THƯỞNG:
  1/ Mức tiền thưởng: Do UBND huyện qui định theo Nghị định 56/CP ngày 30/7/1998 đối với danh hiệu LĐTT, CSTĐCS và UBND tỉnh đối với CSTĐ cấp tỉnh; học sinh đoạt giải các cấp.
         2/ Ngoài ra nhà trường thưởng cho CBCC đạt GV giỏi trường và các giải đạt cấp trường cũng như các phong trào thi đua khác do nhà trường phát động như các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, bài viết về đạo đức nhà giáo, về gương sáng nhà trường các bài dự thi khác, các giải thể dục thể thao văn hóa văn nghệ do nhà trường  tổ chức hoặc cấp trên tổ chức nhưng chưa phát thưởng thì nhà trường căn cứ theo QCCT nội bộ để khen thưởng .
      V/ HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG  :
             Thường trực thi đua trường phối hợp với chủ tịch HĐTĐ xây dựng hồ sơ theo công văn số 69/PGD của Phòng GD Núi Thành, ngày 18/5/2006 về việc hướng dẫn lập hồ sơ thi đua.
VI/ TỔ CHỨC TUYÊN DƯƠNG KHEN THƯỞNG VÀ TRAO THƯỞNG:
           - Đối với CBGVNV: Nhà trường tổ chức vào dịp kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 và lễ tuyên dương khen thưởng tại đơn vị.
           - Đối với học sinh : Nhà trường tổ chức khen thưởng vào dịp bế giảng năm học.
            Lễ  được tổ chức trang trọng, đúng nghi thức nhưng gọn nhẹ, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức; có tác dụng động viên, giáo dục và noi gương.
VII/ TỔ CHỨC PHONG TRÀO THI ĐUA:
           1.Các thành viên của HĐTĐ trường, thủ trưởng đơn vị, BCH CĐ trường tổ chức phát động phong trào thi đua và có kế hoạch, biện pháp tổ chức thực hiện, theo dõi đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết đánh giá, xét duyệt và đề nghị các cấp khen thưởng.
          2.Thường xuyên đổi mới công tác thi đua để nâng cao chất lượng công tác, thực sự là động lực thúc đẩy sự phát triển vững chắc, toàn diện của trường; tránh chạy theo số lượng mà bỏ quên chất lượng.
          3.Các TCM, Tổ CĐ tổ chức vận động tổ viên đăng ký và tổ chức thi đua một cách thiết thực đem lại hiệu quả cao trong công tác.
                                                                        TM/ HỘI ĐỒNG THI ĐUA TRƯỜNG
   CTCĐ                                                                                     CHỦ TỊCH
 
 
 
                             
 
                                                                                                    Lê Văn Luận
Tổng số điểm của bài viết là: 8 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thư viện ảnh


HỆ THỐNG ĐIỀU HÀNH CÔNG VIỆC 

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh thế nào

Rất đẹp.

Đẹp.

Bình thường

Thành viên đăng nhập